Δοκιμάστε τις
γνώσεις σας

Ερώτηση 1

Η συνιστώμενη πρόσληψη ενέργειας είναι 2000 Kcal/ημερησίως. Αυτή η τιμή αναφέρεται στις διατροφικές ανάγκες …

Υποβολή

Ερώτηση 2

Στην μπροστινή όψη των ετικετών των συσκευασιών τροφίμων/ποτών υπάρχουν οι προσλαμβανόμενες ποσοτήτες αναφοράς. Σε τι αναφέρονται;

Υποβολή

Ερώτηση 3

Οι ετικέτες, που χρησιμοποιούν το σύστημα των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς παρέχουν πληροφορίες για την ενέργεια:

Υποβολή

Ερώτηση 4

Τι πληροφορίες σας παρέχει η ετικέτα, που χρησιμοποιεί το σύστημα των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς;

Υποβολή

Ερώτηση 5

Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη ποιου από τα παρακάτω;

Υποβολή

Ερώτηση 6

Για να έχετε ένα σωστά ισορροπημένο διαιτολόγιο, τι από τα παρακάτω θα πρέπει να συμπεριλάβετε;

Υποβολή

Ερώτηση 7

Ποιο από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά δεν παρέχει θερμίδες;

Υποβολή
Βαθμολογία»
0
7
PROGRESS
SHARE