ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

Μόνο τιμή ενέργειας
 

Τιμή ενέργειας και ποσότητα λιπαρών, κορεσμένων, σακχάρων και άλατος