Προαγωγή της
υγιεινής διαβίωσης

Προαγωγή της υγιεινής διαβίωσης

Η ενθάρρυνση των καταναλωτών να υιοθετούν πιο υγιεινούς τρόπους ζωής μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής και περισσότερης φυσικής δραστηριότητας αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία στο σύνολό της. Ενώ οι επιλογές των ανθρώπων επηρεάζονται από μια σειρά κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, υπάρχουν πολυάριθμα εργαλεία, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών της Ευρώπης αναγνωρίζουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και βασίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτό το πεδίο, σε τεκμηριωμένα, αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να επιφέρουν οφέλη στους καταναλωτές.

Η FoodDrinkEurope είναι ιδρυτικό μέλος της Πλατφόρμας Δράσης της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, ενός φόρουμ οργανισμών ευρωπαϊκού επιπέδου, που συμμετέχουν από τη Βιομηχανία Τροφίμων έως ΜΚΟ για την προστασία των καταναλωτών και δεσμεύονται για την αντιμετώπιση υφιστάμενων ζητημάτων, που σχετίζονται με τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς, που συνεισφέρουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας, καθώς της αποδίδεται σχεδόν το ήμισυ όλων των εθελοντικών δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνουν τα μέλη της πλατφόρμας. Οι εν λόγω δεσμεύσεις είναι σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να πληρούνται οι στόχοι της Πλατφόρμας για να βελτιώνεται η ευημερία των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, η FoodDrinkEurope και τα μέλη της έχουν αναπτύξει, υποστηρίξει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των υγιεινών διατροφικών επιλογών για τους καταναλωτές. Σε αυτές περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε μια σειρά βασικών πεδίων, όπως η παροχή σαφών πληροφοριών για τον καταναλωτή μέσω της υιοθέτησης των διαφορετικών μεγεθών μερίδας και της λεπτομερούς επισήμανσης της σύνθεσης των προϊόντων, η βελτιστοποίηση του διατροφικού περιεχομένου με τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων ή/και νέων, καινοτόμων προϊόντων και η προώθηση πρακτικών για υπεύθυνη επικοινωνία. Το έργο της βιομηχανίας για την προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι διαρκές.

Μια πρωτοβουλία ορόσημο, που επιδεικνύει τη δέσμευση στην Πλατφόρμα Δράσης της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία αναπτύχθηκε το 2005, όταν η FoodDrinkEurope και αρκετά από τα μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΒΤ πρωτοστάτησαν στην ιδέα της διατροφικής επισήμανσης στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας μέσω της τότε αποκαλούμενης «Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης» (GDA). Το σύστημα GDA παρείχε διατροφικές πληροφορίες βάσει μερίδας (πέραν των πληροφοριών, που παρέχονται ανά 100g/ml στη διατροφική δήλωση) και αφότου υιοθετήθηκε γνώρισε ευρεία αποδοχή, όχι μόνο από μεγάλες και μικρές Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, αλλά και από πολλούς λιανοπωλητές. Το σύστημα δεν υιοθετήθηκε μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, της Αυστραλίας και της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί αρκετά με τα εικονίδια του συστήματος GDA.

Το 2013, δεδομένης της αλλαγής της κοινοτικής νομοθεσίας, η FoodDrinkEurope επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενθαρρύνει τη συνεπή και εναρμονισμένη διατροφική επισήμανση στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας των τροφίμων και ποτών με την εισαγωγή των «Προσλαμβανόμενων Ποσοτήτων Αναφοράς» («RI»).

Σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, προμηθευτών της αλυσίδας τροφίμων και ΜΚΟ, οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών της Ευρώπης συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην προαγωγή βελτιωμένων υγιεινών διατροφικών επιλογών για τους καταναλωτές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της FoodDrinkEurope για την προαγωγή της ισορροπημένης διατροφής και υγιεινής διαβίωσης, κάντε κλικ εδώ.