ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 απαιτεί:

  1. να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες οι μερίδες από τον καταναλωτή
  2. να ποσοτικοποιείται στην ετικέτα η χρησιμοποιούμενη μερίδα
  3. να δηλώνεται ο αριθμός των μερίδων ή μονάδων, που περιέχονται στη συσκευασία
Προκειμένου να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στους φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, η FoodDrinkEurope έχει ενθαρρύνει τα μέλη της, που ανήκουν στον εν λόγω τομέα να αναπτύξουν εναρμονισμένες προσεγγίσεις για την αναφορά κατανοητών μεγεθών μερίδας στα προϊόντα τους: