PORTIEGROOTTES

LEER MEER OVER PORTIEGROOTTES

Verordening (EU) Nr 1169/2011 vereist dat:

  1. porties makkelijk herkenbaar zijn voor de consument
  2. de gebruikte portie wordt gekwantificeerd op het etiket
  3. het aantal porties of eenheden dat de verpakking bevat, wordt vermeld
Om de bedrijven uit de voedingssector bijkomend te helpen, heeft FoodDrinkEurope haar sectoren aangemoedigd om een geharmoniseerde aanpak uit te werken met realistische portiegroottes voor de verschillende productgroepen: